poptávkový formulář

Doprava sypkých hmot a zeminy

Pro dopravu zeminy a sypkých hmot používáme vlastní sklápěče S1 a S3 na podvozcích Mercedes Benz 8x4 a 8x6. Naše vozidla jsou upravena pro převoz asfaltových živičných směsí a KSC + MZK do finišeru. Dále je možno připojit tandemové vleky o celkové hmotnosti 18 tun. Pro dopravu malých objemů betonových směsí a štěrkopísků používáme malé sklápěče S3 o celkové hmotnosti 4,6 tuny.